Legal notice

Dostęp do tej witryny i korzystanie z niej podlega następującym warunkom i wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Przeglądając niniejszą witrynę, wyrażasz zgodę na jej warunki; Jeśli nie zgadzasz się z jej warunkami, nie przeglądaj tej strony. Nasze witryny mogą zawierać dodatkowe warunki, które będą miały zastosowanie do korzystania z tych witryn. W przypadku konfliktu między warunkami i warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie, powyższe terminy mają pierwszeństwo. Firma R & S zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków i / lub zakończenia bez uprzedzenia dostępu do Witryn w dowolnym momencie. Powinieneś regularnie sprawdzać witryny, aby sprawdzić bieżące informacje prawne i inne dodatkowe warunki, ponieważ są dla Ciebie wiążące. Możesz przeglądać tę witrynę w celach rozrywkowych i informacyjnych. Możesz pobrać na jednym komputerze lub wydrukować dowolny materiał na Stronie tylko dla własnego użytku niehandlowego, edukacyjnego, prywatnego lub domowego. Nie wolno jednak dystrybuować, modyfikować, przekazywać ani modyfikować zawartości tej strony bez pisemnej zgody R & S. Użytkownik nie może łączyć się z witryną z witryny innej firmy bez naszej pisemnej zgody. O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów znajdujących się na Stronie (w tym zdjęć i grafiki) są własnością R & S lub jej licencjobiorców. Ani tytuł, ani prawa własności intelektualnej nie są przekazywane osobom trzecim w wyniku używania lub dostępu do tej witryny; A wszelkie prawa, tytuł i zainteresowanie wszystkimi aspektami niniejszej Witryny pozostają wyłączną własnością R & S lub jej licencjodawców.

Ta witryna jest chroniona prawami autorskimi i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli użytkownik naruszy dowolne z postanowień niniejszego ogłoszenia prawnego lub jakichkolwiek witryn, Twoje uprawnienia do korzystania z Witryny są automatycznie kończone. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Jeśli chcesz formalnie kontaktować się z R & S w sprawach prawnych, skontaktuj się z nami. Materiał na Stronie jest dostarczany w stanie "tak jak jest", bez jakichkolwiek warunków, gwarancji, oświadczeń lub innych postanowień jakiegokolwiek rodzaju. Firma R & S nie udziela żadnych gwarancji lub oświadczeń dotyczących dokładności i kompletności treści tej witryny. Firma R & S może w każdej chwili wprowadzać zmiany do treści bez uprzedzenia. Materiał na Stronie może być nieaktualny, a R & S nie zobowiązuje się do aktualizacji takiego materiału. Zgodnie z tym, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo R & S udostępnia Ci witrynę na tej podstawie, że R & S wyklucza wszystkie oświadczenia, gwarancje, warunki i inne warunki, które mogłyby mieć zastosowanie w odniesieniu do Witryny. Niniejsza witryna nie jest przeznaczona do udzielania porady medycznej ani instrukcji dotyczących używania, ale tylko jako informacji ogólnych, których nie powinna powoływać żadna osoba fizyczna ani specjalny cel. Zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady w sprawie indywidualnych okoliczności i potrzeb. Firma R & S nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, następcze lub kary wynikające z: a) zdolności (lub niezdolności) dostępu do tej witryny, b) wykorzystania (lub niemożności użycia) jakiejkolwiek zawartości tego Witryna, lub (c) treść dowolnych witryn. Ponadto R & S nie gwarantuje, że niniejsza Witryna lub serwer, który ją udostępnia, nie są wolne od wirusów ani innych szkodliwych składników; Zakłada się całkowity koszt niezbędnego naprawy, naprawy lub korekty, a wszelkie nagrody w związanym z tym postępowaniu ograniczają się do szkody pieniężnej i nie zawierają żadnych nakazów ani wskazówek kierowanych do stron innych niż kierowanie zapłatą kwoty pieniężnej. Wysyłając lub przesyłając do tej witryny przez Internet, gwarantujesz R & S, że materiał jest i będzie traktowany jako niezaufany i nie będący własnością firmy. Przesyłając lub zamieszczając dowolną komunikację lub materiały na tej stronie zgadzasz się, że R & S może używać Twojego komunikatu i / lub materiałów w dowolnym celu, w tym reprodukcji, transmisji, publikacji, emisji i publikowania. Towary konsumenckie R & S nie są zobowiązane do reagowania na wiadomości wysyłane do tej witryny, a także, jeśli towary konsumpcyjne R & amp; s nie zapewniają żadnych odszkodowań za takie komunikacje i / lub materiały. Należy pamiętać, że obowiązujące prawo krajowe reguluje rodzaj materiału, który może zostać opublikowany na stronie internetowej; I nie wolno naruszyć takich praw, w tym tych, które zabraniają groźby, zniesławiające, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite lub poniżające materiały lub publikują wszelkie materiały, które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowania, które uznano za przestępstwo lub niezgodne z jakimikolwiek innymi obowiązujące prawo. Produkty konsumenckie R & S nie są w stanie i nie ponoszą odpowiedzialności za przeglądanie materiałów i materiałów przesyłanych do witryn. Jednakże towary konsumpcyjne R & S zastrzegają sobie prawo, według własnego uznania, usunąć wszelkie komunikaty lub materiały, które uważa za niedopuszczalne z jakiegokolwiek powodu. Towary konsumenckie R & S służą wyłącznie do używania nazw, logo lub znaków pojawiających się w tej Witrynie na tych obszarach, w których ma prawo to lub jej podmioty zależne, niezależnie od tego, czy to na podstawie zarejestrowanych znaków towarowych, licencji czy innych. W celu uniknięcia wątpliwości, towary konsumpcyjne R & S nie mają zamiaru używać jakiejkolwiek nazwy, logo lub znaku na jakimkolwiek terytorium, w którym nie jest to uprawnione, i nie będzie dostarczać lub oferować dostarczania produktów i usług noszących takie imiona , Logo lub znak na takim terytorium. Wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie tych znaków towarowych lub jakiejkolwiek innej zawartości w tej Witrynie, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach i treściach Witryny, jest surowo zabronione. Korzystanie z niniejszej Witryny podlega prawu niemieckiemu we wszystkich aspektach, bez względu na wybór przepisów prawa. Wszelkie przyczyny działania lub roszczenia prawne, jakie możesz mieć w odniesieniu do tej witryny, muszą zostać podjęte w ciągu 12 miesięcy od powstania przyczyny.